Савјети

Савјети Странке су савјетодавни органи Странке који прате и разматрају појаве из свог дјелокруга, предлажу рјешења и помажу у припреми стратегије Странке.

Савјети Странке су:

а) Политички савјет,
б) Савјет за економска питања,
в) Савјет за пољопривреду и развој села,
г) Савјет за индустрију и енергетику, науку и технологију,
д) Савјет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој,
ђ) Савјет за трговину и туризам,
е) Савјет за правна питања са посебним одбором за правосуђе,
ж) Савјет за борбу против корупције,
з) Савјет за друштвене дјелатности, спорт и омладину, и) Савјет за просвјету, културу и здравство
ј) Савјет за безбиједност и одбрану,
к) Савјет за популацију, бригу о дјеци и социјална питања,
л) Савјет за саобраћај и везе,
љ) Савјет за избјегла и расељена лица.
м) Савјет за пензионере,
н) Савјет за националне мањине,
њ) Савјет за међународну сарадњу,
о) Савјет за борачка питања, слијепа и инвалидна лица.

Дјелокруг и састав сваког појединачног савјета Странке одређује Предсједништво Странке на приједлог предсједника Странке. Одлуком о формирању савјета, Предсједништво Странке ће да уреди његове надлежности и организацију. О формирању окружних и општинских савјета окружни и општински одбори одлучују самостално, у складу са одредбама о савјету Странке, уз претходну сагласност Предсједништва Странке.

LogNet