О нама

Визија Српске напредне странке

Српска напредна странка је политичка организација посвећена очувању цјеловитости територије и уставних капацитета Републике Српске, гарантованих Дејтонским мировним споразумом, стварању модерног и демократског друштва које ће свим својим грађанима обезбједити мир и сигурност, а развијањем савремене тржишне привреде створити услове за живот достојан човјека, уз одлучну тежњу ка социјалном благостању за све грађане. Српска напредна странка, у условима политичког безнађа и бесперспективности, како за Републику Српску тако и за њене грађане, принципима свог дјеловања пружа нову прилику грађанима Српске да својим ангажовањем створе услове за излазак земље из тешке политичке, економске и социјалне кризе у којој се данас налази. Политичко дјеловање српских напредњака биће засновано на сљедећих десет основних принципа:

1. Очување територијалног интегритета и пуног уставног капацитета Републике Српске. Српска не може и не смије прихватити било какве покушаје територијалне и уставне прекомпозиције БиХ на штету Републике Српске. СНС ће се енергично супростављати било каквом даљем преносу надлежности на ниво БиХ и свим расположивим политичким и правним средствима борити да се Републици Српској врате на неуставан и незаконит начин одузете надлежности. Истовремено, свим политичким и економским мjерама Републике Српске спријечаваће даљу разградњу њеног правног и политичког система.

2. Република Српска, као државно-правни ентитет у складу са одредбама Дејтонског мировног споразума захтијеваће од Републике Србије да помаже припадницима српског народа који живе ван њених граница, а посебно на подручју бивше Југославије. Борба за право на живот, егзистенцију и сопствену имовину биће једно од основних опредјељења српских напредњака. Истовремено, политичко приближавање и економско јединство са Републиком Србијом, представља реалну политику која ће у будућности, мирним путем и поштовањем воље народа, норми међународног права и Устава, створити услове за формирање заједничке или јединствене државе српског народа и свих осталих грађана који живе на територији Републике Српске и Србије.

3. Српска напредна странка бориће се за формирање стабилне и јаке Републике Српске у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље власти. Једнакоправност пред законом мора да буде досљедно спроведена, што значи да ниједан појединац, без обзира на то на којој се функцији налази, не смије да буде недодирљив и мора да сноси исту врсту како права, тако и одговорности, као и било који други грађанин Републике Српске.

4. Српска напредна странка бориће се за поштовање Уставом, али и свим међународноправним актима загарантованих права припадника националних мањина. Република Српска мора да буде примјер националне и вјерске толеранције, заједничког и пријатељског суживота људи који признају, воле и поштују Републику Српску и њене законе.

5. Република Српска, у којој живе поносни и достојанствени људи, може да побољша своју улогу и позицију у свијету само ако буде сарађивала са свим својим пријатељима, користећи добробити које долазе из цијелог свијета, како из источне, тако и из западне хемисфере. Опредјељење за улазак у Европску унију не треба да буде спорно, али Република Српска у Европу може да уђе само као територијално и институционално сачувана. Истовремено, Српска треба да, у оквиру својих надлежности, развија најближе односе са Руском федерацијом, Кином, Индијом и осталим великим политичким и економским силама у свијету, али и традиционалним пријатељима и савезницима наше земље, као и да, у складу са овим програмским циљевима, упорно ради на побољшавању билатералних односа, што подразумијева и активности у циљу промјене става и оних држава које, нарочито последњих година, нису пружиле Републици Српској подршку која одговара њеним легитимним интересима.

6. Српска напредна странка се залаже за војну неутралност као једино логично и разумно рјешење у условима оштре конфронтације НАТО-а и Русије. Војна неутралност подразумјева и потпуну демилитаризацију чиме би се избјегла новчана издвајања за војску и уштедила огромна финансијска средства пријеко потребна привреди и економском развоју.

7. Борба против корупције и криминала је темељно опредјељење српских напредњака, јер без искрене и правно утемељене борбе против највећег зла савременог друштва нема ни економског, ни социјалног напретка у Републици Српској.

8. Економско благостање, снажна привреда уз рационално коришћење природних богатстава у складу са највишим интересима грађана Републике Српске и сузбијање незапослености биће основни циљеви напредњачке политике. Повољна политичка клима коју ћемо створити сукобљавањем идеја а не грађана, измјене и модернизација школског и образовног система, сарадња са свијетом, спровођење поштене приватизације и преиспитивање законитости приватизација извршених до сада, повољни међународни уговори које имамо и које ћемо искористити, омогућавање нашим привредницима да се под повољним условима укључе у тржишну утакмицу, створиће услове за брз економски раст и бољи животни стандард грађана Републике Српске.

9. Српска напредна странка створиће друштво социјалне правде, јер „правда држи земљу и градове“. То значи да у свим сферама друштвеног живота можемо и морамо да обезбједимо услове за нормалан живот најугроженијим слојевима нашег друштва, од дјеце, лица са посебним потребама, до наших пензионера које је држава у претходним деценијама брутално опљачкала, а често и преварила. Право на лијечење мора да буде обезбјеђено свакоме, без обзира на његово материјално стање. Такође, свако дијете мора да добије једнаку шансу да искаже своје способности, да се школује и усавршава.

10. Равномјеран регионални развој и децентрализација Републике Српске услов су њеног напретка. Уколико се хитно не предузму мјере за развој села, за спријечавање депопулације и миграција становништва из мањих средина у градове, Република Српска ће изгубити своје компаративне предности и умањити шансе за озбиљан привредни опоравак. При томе, децентрализација не значи давање било каквих територијалних аутономија, већ само широка права и овлашћења локалним самоуправама.

LogNet