НАСЛОВНА > ПРЕС ЦЕНТАР > ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

 

ПРЕС ЦЕНТАР

 

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

Служба за информисање:

 

 

1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди;

 

2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду Странке;

 

3. сарађује са средствима јавног информисања;

 

4. уређује страначке новине;

 

5. уређује интернет презентацију странке;

 

6. врши друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

 

Предсједника и чланове Службе за информисање бира и разрјешава Предсједништво Странке на приједлог предсједника Странке.

 

 

info@sns-rs.org

 

 

+387 (56) 215 876